با چای دوغزال بزرگ دیگر نگران تاسی سر خود نباشید

چای با تزریق دم می شود: یک روش فیزیکی استخراج که در آن برخی از ترکیبات شیمیایی مانند روغن ها و ترکیبات آلی فرار در مایع تزریق حل می شوند.

در مورد چای کیسه ای، ماده گیاهی تشکیل دهنده دم کرده نمی تواند از کیسه عبور کند، اما ذرات کوچکتر و ترکیبات ایجاد کننده رنگ و طعم می توانند.

بنابراین، کیسه به عنوان یک غشای تا حدی نفوذپذیر عمل می کند.

به طور سنتی، اصطلاح چای به محصولی اطلاق می‌شود که از برداشت برگ‌های گیاه چای (Camellia sinensis) ساخته می‌شود که سپس فرآوری می‌شود.

این محصول در حال حاضر اغلب به عنوان چای دوغزال بزرگ شناخته می شود، زیرا ظاهر آن قبل از تزریق است.

(این با چایی که بدون شیر سرو می شود که گاهی اوقات به آن چای سیاه نیز می گویند متفاوت است.)

با این حال، در حال حاضر، بسیاری از محصولات مشتق شده از گیاهان دیگر نیز به عنوان چای به بازار عرضه می شوند – در زبان اسپانیایی اغلب به آنها چای گیاهی یا چای گیاهی می گویند.

در این مقاله ما از واژه چای برای شامل همه این محصولات و اصطلاح چای سیاه برای اشاره خاص به چای سنتی استفاده می کنیم.

ما فعالیت های زیر را بر اساس انواع مختلف چای برای دانش آموزان 14 تا 19 ساله طراحی کردیم.

آنها همچنین برای سنین 11 تا 14 سال مناسب هستند، اگر تاکید کمتری بر نظریه پشت واکنش های شیمیایی وجود داشته باشد.

فعالیت‌ها را می‌توان در یک کلاس (تقریباً 60 دقیقه) تکمیل کرد و توصیه می‌کنیم دانش‌آموزان در گروه‌های 3 تا 4 نفره کار کنند و در صورت تمایل می‌توانند از ویژگی ویدیو در تلفن همراه خود برای ضبط و بررسی تغییراتی که مشاهده می‌کنند استفاده کنند.