با چینی آلات بهداشتی لوتوس برای خود پشتی درست کنید!

نقش لوازم بهداشتی در خانواده از یک ضرورت به یک وضعیت تبدیل شده است.

بنابراین، وضعیت چینی آلات بهداشتی لوتوس بر ساختار هزینه‌های شخصی افراد تأثیر گذاشته و نسبت هزینه‌های مربوط به این امکانات را افزایش داده است.

این امر به تغییر سبک زندگی مردم به دلیل رشد درآمد سرانه نسبت داده می شود.

علاوه بر این، رشد نیاز به فضای شخصی و حریم خصوصی در بین افراد با حرکت محسوس از خانواده های مشترک به هسته ای و از واحدهای تک مسکونی به آپارتمان منعکس می شود.

این امر نیاز به فضاهای حمام متصل را افزایش داده و در نتیجه تقاضا برای لوازم بهداشتی را افزایش داده است.

انتظار می رود افزایش شهرنشینی بازار جهانی لوازم بهداشتی را در طول دوره پیش بینی هدایت کند.

انتظار می رود نرخ تعویض پایین یکی از چالش های اصلی برای بازیگران کلیدی در بازار لوازم بهداشتی باشد.

علاوه بر این، مقررات دولتی مربوط به انتشار CO2 پیش بینی می شود که مانع از رشد رشد بازار لوازم بهداشتی شود.

انتظار می رود که ارتباط با خرده فروشان فرصت هایی را برای بازیگران کلیدی در بازار لوازم بهداشتی ایجاد کند.

بازار جهانی لوازم بهداشتی بر اساس نوع محصول، مواد و منطقه تقسیم شده است.

بر اساس نوع، بازار به سینک توالت/کمد آب، سینک ظرفشویی، پایه و مخزن تقسیم می شود.

بر اساس مواد، بازار به سرامیک، فلز فشرده، پلاستیک اکریلیک و پرسپکس و غیره تقسیم می شود.

بر اساس منطقه، بازار جهانی لوازم بهداشتی در سراسر آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، MENA و آمریکای جنوبی تجزیه و تحلیل می شود.

برخی از بازیگران کلیدی در بازار جهانی لوازم بهداشتی عبارتند از CERA Sanitaryware Limited، Corona، Geberit AG، HSIL Limited، Jaquar Group، Kohler Co.، LIXIL Group Corporation، LAUFEN Bathrooms AG، Lecico Egypt، و Roca Sanitario، S.A.

مزایای کلیدی برای ذینفعان
این گزارش تحلیل کمی از روندها، برآوردها و پویایی های بازار جهانی لوازم بهداشتی برای دوره 2018-2025 برای شناسایی فرصت های بازار غالب ارائه می دهد.
کشورهای کلیدی در تمام مناطق اصلی بر اساس سهم بازار آنها ترسیم شده است.
تجزیه و تحلیل نیروهای پنجگانه پورتر، قدرت خریداران و تامین کنندگان را برای فعال کردن ذینفعان برای تصمیم گیری تجاری سود محور و تقویت شبکه خریدار تامین کننده خود برجسته می کند.