با گردو میاندواب برای خود خط چشم بکش

تا به حال، محققان به طور کلی بر تجزیه و تحلیل مشخصات و محتوای مواد فعال زیستی در مغزهای کاملاً بالغ و خشک متمرکز بوده اند.

در این میان، پوسته سبز آجیل که در میوه های نارس ظاهر می شود و در نتیجه آجیل نارس نیز از نظر خواص مفید برای سلامتی ارزشمند است.

پوسته سبز گردو میاندواب در برابر اشعه مضر UV و حمله علفخواران محافظت می کند.

از سوی دیگر، منبع بسیار غنی از آنتی اکسیدان های قوی با خواص مفید برای سلامتی است.

ادبیات مربوط به این موضوع فاقد اطلاعات در مورد تأثیر انواع گردو و اصطلاح برداشت (درجه بلوغ) بر خواص آنتی اکسیدانی و محتوای ترکیبات فعال بیولوژیکی در میوه های کامل گردو است.

بنابراین، هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر درجه بلوغ انواع مختلف میوه‌های گردو کشت‌شده در لهستان بر خواص آنتی‌اکسیدانی و محتوا و مشخصات مواد فعال بیولوژیکی انتخاب شده بود.

نمونه ها مواد تحقیق شامل سه رقم میوه گردو (Juglans regia L.) (Resovia، Leopold، Apollo) بود.

میوه های گردو در سال 2017 در استان Świetokrzyskie (Zbigniewice Kolonia) (50°37’00” شمالی، 21°30’16” شرقی، لهستان) برداشت شد.

نمونه‌های گردو به وزن هر کدام یک کیلوگرم در طول بلوغ، در فواصل مساوی 31 روزه (1 تیر، 1 مرداد و 1 شهریور) جمع‌آوری شد.

پس از برداشت، گردو را تکه تکه می کردند.

از آجیل های جمع آوری شده در ماه سپتامبر، پوسته چوبی آن برداشته شد زیرا آسیاب کردن آجیل های لیوفیلیزه دشوار بود.

گردو در یک لیوفیلایزر (Alpha 1-2 LDplus، Martin Christ GmbH، Osterode am Harz، آلمان) در دمای -45 درجه سانتیگراد تا وزن ثابت خشک شد، سپس آسیاب شد و تا تجزیه و تحلیل در دمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شد.

معرف ها و استانداردها معرف های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل آنتی اکسیدان ها (روش های ABTS، DPPH، FRAP) و معرف Folin-Ciocalteus از Sigma-Aldrich (پوزنان، Wielkopolska، لهستان) خریداری شدند.

متانول خریداری شده از Chempur (Piekary Ślaśkie، Silesia، لهستان)، در روش استخراج فنلی استفاده شد.

روغن اتر برای استخراج چربی به روش سوکسله از Chempur تهیه شد.

استانداردهای زیر برای تعیین کمیت ترکیبات فنلی مورد استفاده قرار گرفت: اسید P-کوماریک، اسید الاژیک، آگریمونیین، پروسیانیدین B، اسید گالیک از Extrasynthese (Genay، لیون، فرانسه) بودند.

مواد شیمیایی برای فازهای متحرک، استونیتریل درجه HPLC-MS و اسید فرمیک از Fluka Chemie (VWR International, Gdansk, Pomerania, لهستان) بود.

آب برای فاز متحرک با سیستم Milli-Q (میلیپور، بدفورد، MA، ایالات متحده آمریکا) دوبار تقطیر و خالص شد.

استانداردهای α، β، γ، δ-توکوفرول از سیگما (پوزنان، ویلکوپولسکا، لهستان) خریداری شد.