برنج قهوه ای ارگانیک در کشور ایران به مبلغ 100 دلار به اراک صادر شد و…

با افزایش درجه آسیاب، از بین رفتن ترکیبات فیتوشیمیایی مفید برای سلامتی رخ می دهد و فعالیت آنتی اکسیدانی سلولی کاهش می یابد.

علاوه بر این، محتویات ترکیبات فنلی نیز با افزایش درجه آسیاب  در برنج قهوه ای ارگانیک کاهش می یابد.

بنابراین، با کنترل دقیق درجه آسیاب در طول فرآوری برنج، می توان هم کیفیت حسی و هم ترکیب غذایی را بهینه کرد.

بنابراین، برنج قهوه ای با درجه آسیاب کم (<2.7٪) تعادل ایده آل تری را بین کیفیت حسی و حفظ مواد شیمیایی گیاهی مفید نشان می دهد.

برنج قهوه ای منبعی غنی از ترکیبات فعال زیستی مختلف مانند γ-اوریزانول، توکوفرول، توکوترینول، اسیدهای آمینه، فیبرهای غذایی و مواد معدنی است.

مصرف آن نسبت به برنج سفید کمتر است زیرا پخت آن به دلیل جذب کم آب نسبت به برنج سفید دشوارتر است و کیفیت خوش طعمی برنج قهوه ای کمتر از برنج سفید است.

برنج قهوه ای دو نوع است که جوانه زده و جوانه نزنند، برنج قهوه ای جوانه زده از غوطه ور کردن دانه برنج قهوه ای در آب برای شروع جوانه زدن به دست می آید.

فواید برنج قهوه ای جوانه زده این است که مواد مغذی موجود در برنج قهوه ای راحت تر هضم می شوند و بافت برنج قهوه ای بهتر است.

از جوانه زنی برای بهبود بافت برنج قهوه ای پخته شده استفاده شده است، همچنین باعث ایجاد تغییرات متعدد در ترکیب و ساختار شیمیایی اجزای فعال زیستی می شود.

جوانه زنی می تواند باعث تشکیل ترکیبات زیست فعال جدید، مانند گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) شود.

مصرف برنج قهوه ای جوانه زده در بسیاری از کشورهای آسیایی به دلیل بهبود کیفیت خوش طعم و عملکردهای بالقوه برای ارتقای سلامت در حال افزایش است.