خرید زمین قسطی شمال منطقه وازیوار نوشهر

ما در مطالب قبلی این سایت کامل به منطقه وازیوار نوشهر پرداختیم و اشاره کردیم که این منطقه از شمال و چند نقطه دیگر در نوشهر تنها مکانی هستند که دید همزمان به دریا، جنگل و کوه دارند. با توجه به مناسب بودن قیمت خرید زمین وازیوار، شرایط فروش این زمین ها قسطی هم می باشد که با پرداخت کم ترین پیش پرداخت صاحب زمین در وازیوار خواهید شد. از این رو می توانید با برقراری ارتباط با ما از زمین هایی با مناسب ترین قیمت در منطقه وازیوار نوشهر که هم داخل بافت مسکونی بوده و آماده ساخت می باشد و هم اینکه شرایط خرید آن به صورت قسطی می باشد، بهره مند شوید.