رزرو ویلا کنار ساحل

آیا بیشترین آمار اجاره ویلاهای شمالی چگونه ویلاهای هستند برای پاسخ گویی به این سوال چه راهکارهایی را باید در نظر داشته باشیم ؟
معمولاً منطقه شمال به داشتن آب و هوای مرطوب آن مشهور می‌باشد به همین امر باعث شده است که جاری این گونه خانه‌های منحصر به فرد در قسمت‌های ساحلی باشد در کشورهای اروپایی توجه بسیار زیادی جهت سرمایه گذاری در این حوضه لحاض شده است ودر کشور ایران نیز این امر در حال گسترش میباشد.

منبع: ویلا و املاک ایران