زمین با کاربری مسکونی شمال رامسر

سادات محله که واقع در شرق شهر رامسر می باشد و به دلیل وجود چشمه های آبگرم از استقبال بالایی برخوردار است. یک قطعه زمین مسکونی در این محله که از مناطق پرطرفدار شمال است بفروش می رسد، این زمین با مساحت 250 متر مربع و دارای جواز ساخت 405 متر می باشد، دارای کاربری مسکونی و سند مالکیت شش دانگ است، این زمین بسیار مناسب برای سرمایه گذاری می باشد که با قیمتی مناسب بفروش می رسد، شما میتوانید جهت خریداری این زمین و همچنین ساخت آن با ما تماس حاصل نمایید.