زمین جهت مشارکت درساخت شهر نور

در شهرستان نور قطعه زمینی در اختیار سازنده جهت مشارکت در ساخت قرار میگیرد. قابل توجه سازندگان با تجربه و با رزومه و همچنین با دانش فنی بالا: اگر به تعهدات خود پایبندید که مهم ترین مسئله ایی که مورد توجه است زمان بندی است که هنگام قرارداد به آن پرداخته شده، میتوانید روی این ملک حساب باز کنید و روی آن سرمایه گذاری کنید. با موقعیت عالی جهت ساخت مجتمع. همانطور که مستحضر هستید نور یکی از شهر هایی است در مازندران هم درستی آسان به جنگل، دریا و کوه را دارد و مورد توجه همگان است و سرمایه گذاری با در نظر گرفتن قواعد و اصول قابلیت سود بالا را دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ملک فوق با ما ارتباط برقرار نمایید و در صورت نیاز به ملک مشارکت در ساخت در دیگر شهر های مازندران به آیدی (busineesmelkshomal@) مراجعه نمایید.