زمین ساحلی منطقه محمودآباد خشت سر

یک قطعه زمین ساحلی واقع در خشت سر که از مناطق محمودآباد می باشد با قیمتی مناسب بفروش می رسد، این زمین به مساحت 5000 متر مربع بسیار مناسب ساخت شهرک و مجتمع های ویلایی می باشد و باتوجه به مناسب بودن قیمت این زمین ساحلی یک گزینه مناسب سرمایه گذاری هم محسوب می شود. دور زمین دیوار کشی شده و محصور می باشد و دارای سند مالکیت شش دانگ می باشد. و قابل ذکر است در این زمین انشعبات هم وصل می باشد که آماده ساخت می باشد. لذا جهت خرید این زمین ساحلی واقع در خشت سر با ارتباط برقرار نمایید.