زمین شمال قواره اول دریا متل قو

یک ملک ساحلی، قواره اول دریا، واقع در شهر ساحلی متل قو که از توابع تنکابن می باشد. مساحت این ملک 7000 متر مربع است که با قیمتی مناسب بفروش می رسد، 70 متر بر دریا دارد و همچنین دارای سند مالکیت شش دانگ هم می باشد. لازم به ذکر است این ملک با توجه به متراژ که دارد و همچنین با توجه به موقعیتی که دارد جهت ساخت شهرک های ساحلی بسیار مناسب می باشد، قابل توجه سرمایه گذارنی که دنبال ملک های قواره اول دریا با متراژ بالا هستند که دارای قیمتی مناسب هم داشته باشد این یک گزینه بسیار عالی و مناسب می باشد جهت خریداری ملک فوق در متل قو با ما در تماس باشید.