زمین مسکونی شمال شهرک خزرگوشه بابلسر

شهرک خزرشهر یکی از شهرک های به نام بابلسر می باشد که با خرید زمین مسکونی در این شهرک می توانید بعد از ساخت ویلا آخر هفته هایی با آرامش و لذت بخش داشته باشید. این شهرک دارای امتیازات؛ آب، برق و گاز می باشد. این شهرک به حدود 40 قطعه تقسیم شده که اکثریت آن ساخته شده است و دارای نگهبانی دائم می باشد و ملک های موجود در این شهرک دارای سند می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین خرید این زمین با ما تماس بگیرید.