زمین ویلایی شمال منطقه ورکاده آمل

ورکاده که واقع شده است در دهستان پایین خیابان لیتکوه آمل؛ از میدان هزارسنگر تا ورکاده، از راه جاده ولیسده، جاده آمل به چمستان 30 دقیقه راه است و با مرکز شهر آمل هم 20 دقیقه فاصله دارد. حسن آباد، شیرکلا، دارکلا، شومیا و مسکون نام روستا های همجوار ورکاده است، که به دلیل زیبایی این منطقه از شمال و همچنین قیمت مناسب زمین های ویلایی ویلایی مناطق نامبرده شده، فروش زمین ویلایی، ساخت ویلا و شهرک سازی در این منطقه معمولا رو اوج قرار دارد و این منطقه با دریای محمودآباد که از طریق جاده کلوه امکان پذیر می باشد تنها 30 دقیقه فاصله دارد. جهت خرید زمین ویلایی ورکاده با قیمتی مناسب و همچنین ساخت ویلای شخصی در ورکاده آمل با همکاران ما ارتباط برقرار نمایید.