زمین کشاورزی در مازندران مناسب کشت برنج

آیا می دانید جهت خرید زمین های کشاورزی در مازندران که مناسب کشت برنج باشد باید به چه عواملی توجه نمایید؟ زمین های کشاورزی که قابلیت کشت برنج را دارد، مهم ترین گزینه ایی که باید روی آن تمرکز کنید، داشتن دست رسی آسان به آب می باشد، چون محصول برنج با آب کشت میشود و زمین هایی که به آب دست رسی ندارند مناسب سرمایه گذاری نمی باشد و در درازمدت هم به آن صورت که زمین هایی که قابل کشت هستند بر قیمتشان افزوده میشود این زمین ها رشد قیمتی نخواهند داشت، و کشور به سمتی داره میره که ارزش زمین های کشاورزی از باغ و زمین های مسکونی بیشتر خواهد شد.