زمین کشاورزی 2 هکتاری نور ارزان قیمت

قابل توجه کسانی که خرید زمین کشاورزی ارزان قیمت در شهر نور می باشند. یک قطعه زمین کشاورزی 2 هکتاری در شهر نور با قیمتی مناسب بفروش می رسد. قابل ذکر است این زمین نزدیک به بافت محل می باشد که رشد بسیار خوبی دارد و برای سرمایه گذاری بسیار مناسب می باشد، و همچنین از قیمت مناسب این زمین هم نبایید بگذریم. همچنین این زمین دارای چاه عمیق می باشد و دارای دست رسی آسان به آب جهت کشت می باشد. منطقه بکر این زمین هم یکی از خصوصیات بارز این زمین کشاورزی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این زمین 2 هکتاری در نور و خرید آن با تماس حاصل نمایید.