سرمایه گذاری با خرید زمین کشاورزی مازندران

در گذشته عواملی چون نبود امکانات کافی و پایین بودن محصول کشاورزی ورود به این بخش کاری جز اتلاف وقت نبوده، اما طی یکی دو سال گذشته با وجود ماشین آلات کشاورزی و همچون بالا رفتن محصولات کشاورزی من جمله برنج مازندران، ورود به بخش زمین کشاورزی یکی از ایده های سرمایه گذاران شده، که هم زود بازده می باشد و هم سود خوبی هم دارد، مهم ترین نکته ایی که در خصوص سرمایه گذاری به آن باید توجه داشت این است که ریسک کم یا متوسطی داشته باشد، که در این بخش ریسک به عدد صفر می رسد، زیرا هم سالانه میتوانید محصول برنج زمین های کشاورزی خود را به قیمت روز بفروش برسانید و هم این که قیمت ملک و زمین سالانه افزایش پیدا می کند و عملا سرمایه گذاری در این بخش به صفر می رسد.