سرمایه گذاری در شمال خرید زمین کشاورزی

عوامل زیادی وجود دارد بر اینکه سرمایه گذاری با خرید زمین های کشاورزی در شمال کار بسیار هوشمندانه اییست. که از مهم ترین عوامل آن این است که سالانه از اراضی زمین های کشاورزی کاسته میشود و تبدیل به باغ یه زمین هایی با کاربری مسکونی تبدیل میشود، دلیل بالا رفتن قیمت های برنج در چند سال اخیر هم به این علت است، لذا شما با خرید زمین های کشاورزی: سالانه گردش مالی با فروش محصول برنج بدست می آورید و همچنین بر قیمت زمین هاتون هر سال افزایش پیدا می کند. امروزه سرمایه گذاری در بخش زمین های کشاورزی یکی از مسیر هایی است که سرمایه گذاران خوش فکر و دوراندیش به آن ورود میکنند.