شکلات الیت قلبی و درمان سرطان خون در یک ماه

جامدات کاکائو واسطه های تولید شکلات هستند که پس از استخراج کره کاکائو از دانه های کاکائو تشکیل می شوند.

جامدات کاکائو که در غیر این صورت پودر کاکائو نامیده می شود، رنگ تیره ای به DC می دهد.

در زمان‌های اخیر، صنایع غذایی سه نوع شکلات تولید می‌کنند:

DC، که بیشتر از مواد جامد دانه کاکائو (تا 80 درصد وزن کل) با افزودن کره کاکائو تهیه می‌شود.

شکلات الیت قلبی، مشتق شده از شیر پرچرب با افزودن شکر و مقادیر کم مواد جامد دانه کاکائو (کمتر از 10 درصد وزن کل).

شکلات سفید، بر پایه کره کاکائو، شیر و شکر بدون مواد جامد کاکائو.

بسیاری از مزایای سلامتی مربوط به مصرف DC است، در حالی که شیر و شکلات سفید گزارش شده است که هیچ تاثیر مفید قابل توجهی بر سلامتی ندارند.

اکثریت قریب به اتفاق گزارش‌های علوم غذایی بر بهبود طعم، بافت، ظاهر و ماندگاری محصولات مبتنی بر کاکائو متمرکز شده‌اند، در حالی که ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی شکلات که فواید سلامتی آن را از پیش تعیین می‌کند تا پایان قرن گذشته تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده بود.

با این حال، شواهد در حال ظهور مربوط به مزایای سلامتی محصولات کاکائو، به ویژه اثرات DC بر سلامت قلب و عروق، راه را برای مطالعات متمرکز بر شناسایی ترکیبات زیست فعال DC هموار کرد.

دانه های کاکائو حاوی بیش از 300 ترکیب شیمیایی قابل شناسایی هستند.

بسیاری از مواد دیگر در ماتریس DC در طی تخمیر، برشته کردن و پردازش دانه های کاکائو ظاهر می شوند.

شناسایی دقیق مواد فعال بیولوژیکی در دهه گذشته نشان داده است که حداقل سه گروه از مواد در دانه های کاکائو با اثرات بالقوه سلامتی وجود دارد.

اینها فلاونوئیدها (اپیکاتچین ها و پروسیانیدها)، تئوبرومین/کافئین و مواد معدنی منیزیم، آهن و روی هستند.

برخی دیگر از ترکیبات هنوز ناشناس ممکن است به مزایای سلامتی DC کمک کنند.