عرضه بهترین ویلا نوساز شمال

به نظر شما بهترین ویلا در نظر مشتریان دارای چه خصوصیات و مزیت هایی است که دیگر ویلاها ندارند؟ عرضه این ویلاها در چه مناطقی از شمال می باشد؟
در نظر مشتریان خصوصیاتی که باید یک ویلا داشته باشد متفاوت است، مثلا برخی بدون یک شب اینترنت خوابیدن برایشان محال است و باید حتما آن ویلایی که می گیرند اینترنت داشته باشد و یا برخی از خانوم ها کار کردن در آشپزخانه ای که کابینت نداشته باشد بسیار سخت می باشد و هم چنین بسیاری ویژگی های دیگر که باید یک ویلا داشته باشد تا جزء بهترین ویلاها باشد. عرضه ویلاهای شمالی کشور در مناطق توریستی آن بسیار بیشتر از دیگر مناطق شمال است.
منبع: ویلا و املاک ایران