فروشنده زمین شمال کشاورزی صومعه سرا

فروشنده زمین کشاورزی صومعه سرا چه کسانی هستند؟ زمین هایی که در شهر صومعه سرا هستند از لحاظ حاصل خیزی در چه شرایطی قرار دارند؟
شهر صومعه سرا یکی از شهر هایی سرسبز و خوش آب و هوای استان گیلان است که همه ساله توریست و گردگران زیادی را به سمت خود میکشاند. اما این شهر بجز ویژگی های گردشگری زمین های کشاورزی بسار هحاصصل خیز را هم دارا است که خرید و فروش آن ها از طرق مختلف انجام میگیرد.