فروش زمین در شمال روستای بوران آمل

بوران نام یکی از روستاهای دشت سر غربی که از توابع بخش شهرستان آمل می باشد، این روستا واقع شده در جاده آمل به بابل می باشد و از خصوصیات بارز این روستا فاصله کم آن با میدان هزارسنگر آمل می باشد که دروازه ورودی به شهر های مناطق شمالی می باشد. این روستا به محلی بورون گفته می شود. یک قطعه زمین مسکونی واقع در این روستای معرفی شده به متراژ تقریبی 280 متر مربع بفروش می رسد، از مهم ترین خصوصیات زمین های روستایی قیمت های بسیار مناسب آن است که می توانید با کم ترین هزینه در روستاهای شمال اقدام به خرید زمین مسکونی نمایید و سپس در آن برای خود یک ویلای شخصی بسیازید. جهت خریداری زمین در روستای بوران آمل و ساخت ویلای شخصی در زمین فوق با ما در ارتباط برقرار نمایید.