فروش زمین کشاورزی شمال

فروش زمین کشاورزی با ویوی جنگلی در شمال مازندران آمل.
این زمین کشاورزی چسبیده به بافت و نزدیک جنگلهای اطراف آمل و ویوی جنگلی زیبائی دارد و بسیار مناسب جهت احداث شهرک و ساخت ویلا میباشد و دارای اب برق گاز و تلفن و بر جاده اصلی روستایی قرار دارد و دسترسی اسانی با جاده اصلی دارد و از لحاظ جغرافیائی کیلومتر 10 آمل به تهران و بمساحت حدود 9000(نه هزار)مترمربع و قیمت فروش هر مترمربع یکصد هزار تومان(100،000)و قیمت کل این زمین 900،000،000 (نهصد میلیون تومان) و با شرایط نقد و اقساط به فروش میرسد.