فروش عمده ویلا یک شب شمال

فروش و اجاره دادن ویلاهای شمال برای صاحبین آن ها بهتر است که به صورت چند شبه باشد اما برخی مشتریان درخواست گرفتن یک شب را دارند.
دلیل این که صاحبین ویلاها می خواهند ویلاها را به صورت چند شب متوالی به مشتریان اجاره بدهند بر می گردد به ضرری که ممکن است در این رابطه نصیب آن ها شود و زمانی که یک شب اجاره می دهند احتمال دارد مشتری دیگری بیاید و بخواهد چند شب در آن جا بماند و این اتفاق به خصوص در نقاط پر رفت و آمد شمال بسیار زیاد است از این رو اکثر صاحبین ویلاها این مکان ها را به صورت یک شب نیز اجاره می دهند.
منبع: ویلا و املاک ایران