قیمت انواع ویلا یک طبقه شمال

قیمت های ویلاهای یک طبقه در شمال به چه عواملی بستگی دارد و آیا افرادی با درآمد متوسط می توانند این گونه ویلاها را خریداری کنند؟
قیمت ویلاهای یک طبقه در شمال به موقعیت مکانی آن و هم چنین امکانات جانبی داخل ویلا بستگی دارد. ویلاهای شمال اکثرا دارای امتیاز آب و برق و گاز هستند اما برخی از این ویلاها امکاناتی دارند که ویلاهای دیگر از داشتن اینگونه امکانات عاجز هستند، البته موقعیت مکانی مناسب ویلا نیز در قیمت ویلاهای یک طبقه یا دو طبقه شمال بستگی دارد.
منبع: ویلا و املاک ایران