قیمت خرید زمین ساحلی ایزدشهر

به دلیل مساحت کم شهر ساحلی ایزدشهر، برای خرید قطعه زمینی مناسب معمولا با مشکل روبه رو خواهید شد؛ زیرا تعداد زمین های فروشی در ایزدشهر مثل سایر شهر ها زیاد نیست. زمین های ساحلی ایزدشهر با باتوجه پلاک اول، دوم و یا سوم دریا متفاوت است و مسلما قطعه زمینی که در پلاک اول دریا و یا قواره اول آب باشد قیمت بالاتری دارد. جهت خرید زمین در ایزدشهر چه ساحلی و چه غیره ساحلی حتما به سند دار بودن آن باید دقت کنید، چون اکثر زمین های ایزدشهر بنیادی و اوقافی می باشد، لذا زمینی که سند داشته باشد از نظر قانونی هیچ مشکلی نخواهد داشت. لطفا به طمع قیمت های پایین زمین در ایزدشهر که فاقد سند است تن به معامله ندهید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص زمین های قواره اول و لب دریای ایزدشهر با ما ارتباط برقرار نمایید.