قیمت خرید زمین شهرکی شمال در محمودآباد

محمودآباد مانند سایر نقاط در شمال به موقعیت های مختلفی تقسیم بنده شده؛ که بسته به موقعیت منطقه قیمت گذاری زمین متغیر می باشد. این موقعیت ها به ساحلی و جنگلی تقسیم بندی میشود که بلاشک زمین های شهرکی ساحلی قیمت های بالاتری نسبت به زمین های جنگلی دارد. اما به دلیل وسعت کم شهر محمودآباد شما میتوانید با کم ترین هزینه اقدام به خرید زمین شهرکی جنگلی نمایید و نهایت فاصله ایی که با ساحل خواهید داشت نهایت 10 الی 15 دقیقه می باشد. لذا در صورتی که تمایل به خرید زمین شهرکی در محمودآباد با مناسب تریت قیمت را دارید با ما ارتباط برقرار نمایید.