قیمت فروش زمین بایر شیرگاه

قیمت فروش زمین بایر شیرگاه چقدر است؟ در شما ایران وشهر هایی نظیر شیرگاه چه نوع زمین هایی و با چه شاخصه هایی بیشتر به فروش میرسند؟
زمین های بایر به زمین هایی اطلاق میشود که در قدیم در آن ساخت و ساز های عمرانی صورت گرفته و حال به صورت موات در آمده است. این نوع زمین ها بیشتر در شهر های شمالی یافت میشود. از جمله شهر هایی که زمین های بایر در آن فراوان است شهر شیرگاه میباشد که قیمت آن هم بسیار مناسب است.