قیمت فروش زمین مسطح زیباکنار

قیمت فروش زمین مسطح زیباکنار چقدر است؟ زیبا کنار را جزء شهر ها وتوابع کدام استان باسد دانست؟ زمین های این شهر دارای چه کیفیتی هستند؟
زمین های مسطحی که در شهر زیبا کنار وجود دارند از لحاظ ساختار و معماری از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است. شهر زیبا کنار یکی از شهر های استان گیلان است که همه ساله مسافران زیادی به این شهر مسافرت میکنند. اما علاوه بر مسافرت تعداد زیادی از هموطنان هم به این شهر مهاجرت می کنند.