معاوضه زمین شمال با خودرو

همانطور که مستحضر هستید طرح معاوضه خودرو با املاک و زمین چند سالی است که رواج یافته، و این نوع خرید و فروش بیشتر در املاک شمال رواج دارد. به این گونه که شما میتوانید به ارزش خودروتان صاحب یک قطعه زمین در شمال شوید. لذا در صورتی که تمایل دارید در این طرح شرکت کنید میتوانید با ا ارتباط برقرار نمایید. زمین های پیشنهادی از طرف گروه ما: با قیمت کف منطقه، با دارا بودن مدارک قانونی و همچنین اگر زمین مسکونی باشد در بافت نیز می باشد.