معاوضه زمین شمال با ویلا

آیا میدانید چرا ارزش زمین از بنای ساخته شده بیشتر است؟ زیرا بنای ساخته شده مثل ویلا هر سالی که از عمرش میگذره از قیمتش کاسته میشه، اما زمین هر ساله به قیمتش افزوده میشود. لذا اگر در شمال ویلا دارید و در امر فروش با مشکل مواجه شدین میتوانید در این طرح شرکت کنید و ویلا را با زمین های هم ارزش در مناطق شمال با کاربری های تجاری و مسکونی معاوضه نمایید. از این رو میتوانید با ما ارتباط برقرار نمایید تا بهترین گزینه مدنظرتان را به شما معرفی نماییم.