معاوضه زمین شمال منطقه رودپشت محمودآباد

یک قطعه زمین در منطقه رودپشت محمودآباد قابل معاوضه با خودرو و آپارتمان در تهران می باشد. رودپشت در جاده محمودآباد به سرخرود است که کمتر از 15 دقیقه با 3 راه محمودآباد و حدود 17 دقیقه با شهرک برند و معرف خانه دریا فاصله دارد و با نوار ساحلی محمودآباد تنها 7 دقیقه فاصله دارد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و دست رسی هایی که دارد ویلا سازی ها و شهرک سازی های بسیار و لوکسی صورت گرفته، که شما هم با در اختیار گرفتن یکی از زمین های فروشی در این منطقه قادر خواهید بود برای خود در این منطقه از شمال یک ویلای شخصی بسازید و از بودن در این منطقه نهایت لذت راببرید. لذا در صورتی که مایل به معاوضه خودرو و یا آپارتمان تهران با زمین در رودپشت محمودآباد می باشید با ما ارتباط برقرار نمایید، زمین ها دارای مدارک قانونی بوده و در بافت مسکونی نیز می باشد.