معاوضه زمین مسکونی شمال با آپارتمان تهران

زمین مسکونی در شمال که قابلیت ساخت هم آپارتمان و هم ویلا را در آن داشته باشید را میتوانید با طرح معوضه با آپارتمان تهران صاحب شوید. زمین ها دارای سند می باشند، و از نظر قانونی مشکلی ندارند، این زمین ها آماده ساخت ویلا یا آپارتمان می باشند که ما میتوانید در راستای ساخت آن هم به شما کمک نماییم و همچنین قیمت زمین ها بر اساس قیمت منطقه می باشد که شما با یک استعلام قیمت به صحت آن پی خواهید برد. اطلاعات آپارتمانتان را به همکاران ما بدهید و از آنها بخواهید زمین هایی متناسب با قیمت آپارتمانتان به شما معرفی نمایند.