نمایندگی فروش زمین مرتفع چالوس

نمایندگی فروش زمین مرتفع چالوس را به چه شرکت و یا اشخاصی اعا می کنند؟ برای اخذ یک نمایندگی در ایران باید واجد چه شرایط خاص و عموم باشیم؟
شهر چالوس یکی از توابع استان سرسبز گیلان اسست که همه ساله گردشگران یادی چه از ایران و چه از کشور های دیگر را به سمت خود میکشاند. از این رو زمین های مرتفع بسیار با کیفیتی هم دارد که برای ساخت و ساز بسیار با ارزش است. برای اخذ نمایندگی های فروش این نع زمین ها میبایست به صنف مربوطه مراجعه کرد.