پیش خرید ویلا تجاری شمال

ویلا مسکونی تجاری شمال در این مجموعه قابل پیش خرید نمودن با شرایط بسیار ویژه ای می باشند.
بر اساس عرف معمول و قانون وضع شده هر ملک با کاربری خاص و مشخصی مجوز ساخت دریافت می نماید و انجام فعالیت غیر مربوط به آن کارایی، فعالیت غیر قانونی محسوب می گردد.
جریمه های نیز برای پیشگیری از این عمل نیز وضع شده است که گریبانگیر افرادی می باشد که از ملکی با کاربری معین بهره دیگری برده اند.
در شهر های شمالی همانند سایر نقاط مختلف کشور املاک تجاری فراوانی یافت می شود که ویلا های تجاری نیز در این رده بندی قرار می گیرند.
ویلا هایی با ظاهری شکیل و زیبا که در جذب متقاضی به نجو احسنت عمل می نمایند.
از طریق مجموعه ما می توانید ویلا های تجاری شمال را به صورت پیش خرید نمودن ملک از آن خود نمایید.
فروش پایان معامله نیست بلکه شروع تعهدات ماست.

منبع: ویلا و املاک ایران